Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin (Theo chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:

a.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

“Thông tin cá nhân” trong chính sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính thực của khách hàng. Nhưng loại thông tin chúng tôi có quyền hạn thu thập và xử lý gồm

Họ Tên cá nhân, tên đơn vị công tác (công ty, đơn vị kinh doanh), địa chỉ giao dịch, mã số thuế, số CMT, Số điện thoại di động, điện thoại bàn, email, địa chỉ liên lạc.

nhadep274 luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu nhập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ và các dich vụ khác của nhadep274 (bao gồm cả đơn vị chủ quản nhadep274). nhadep274 sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách cho bên thứ 3 cung cấp dịch vụ khác nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng (vd như nhà cung cấp tên miền )

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

nhadep274 sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

nhadep274 sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân của khách hàng trong quá trình chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH nhadep274 (đơn vị chủ quản của nhadep274)
Địa chỉ: Số 274 đường Tiêu Giao, phường Hà Khẩu , Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 08886.25.888

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân vui long lien hệ bộ phân chăm sóc khách hàng của nhadep274 hoặc theo số 08886.25.888;

Email: nhaphuongdong@gmail.com

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

web5238.web5v5.keyweb.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khách ngoại trừ các sản phẩm trực thuộc của Keyweb và các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Trong một vài trường hợp web5238.web5v5.keyweb.vn có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chăn các mối đe dọa về tính mạng hay cho mục đích thực thi pháp luật.

web5238.web5v5.keyweb.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các nguyên tắc bảo vệ khách hàng.